Privaatsuspoliitika

Interspace OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta oma e-poe kasutajate privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist.

1. Isikuandmete kogumine ja kasutamine
1.1 Interspace OÜ kogub isikuandmeid e-poe kaudu teenuse pakkumiseks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine. Kliendi isikuandmetena käsitleme kontaktandmeid, täpsemalt kliendi nimi või ettevõtte nimi, telefoninumber, e-posti aadress.
1.2 Interspace OÜ kogub ka isikustamata andmeid, ehk andmeid, mida ei saa otseselt siduda kindlate isikutega. Sellisteks andmeteks on veebilehe www.iluilu.ee külastajate sugu, vanus, keele-eelistus ja asukoht. Samuti kogume andmeid klientide tegevuse kohta meie veebilehel ja e-poes ning neid kasutatakse klientide eelistuste väljaselgitamiseks.
1.3 Klientide andmeid kasutatakse selleks, et tagada e-poest sooritatud ostu kohaletoimetamine. Isikustamata andmeid kasutatakse selleks, et olla kliendile veel kättesaadavam ja parandada sortimenti.
1.4 Interspace OÜ ei edasta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele.
1.5 Interspace OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui tehnilisi, et kaitsta kliendi isikuandmeid. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
1.6 Interspace OÜ e-poest sooritatud tellimuste käigus kogutud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
1.7 Interspace OÜ ei säilita kliendiandmeid.
1.8 Interspace OÜ jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, teavitades sellest oma kliente.

Privaatsuspoliitika tekkivate küsimustega palume pöörduda e-posti aadressil info@iluilu.ee

Vaata ka e-poe kasutustingimusi.